Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2019

natalie1818
5409 cd7a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
natalie1818
4488 ed3d 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viazupson zupson
natalie1818
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viazupson zupson
natalie1818
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
natalie1818
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
natalie1818
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoglismywszystko moglismywszystko
natalie1818
0803 6921
natalie1818
natalie1818
6078 a689 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
natalie1818
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
natalie1818
natalie1818
Czuję się, jakbym była pusta. Czekam, aż ktoś mnie nakręci. Jak zegarek. I ten chłopak, przez chwilę wydawało mi się, że on to potrafi.
— Jakub Żulczyk
natalie1818
6156 9f07 500
Reposted fromsoftboi softboi viamoglismywszystko moglismywszystko
natalie1818
3010 2bc2
natalie1818
natalie1818
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
Przestań
Popsułaś klimat
Sam nie wiem, czy w ogóle chciałbym więcej
Jeśli dajesz mi piosenkę
Czy jemu nucisz ją też?
— Dawid Podsiadło - "Dżins"
natalie1818
4573 4e81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione
natalie1818
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl