Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

natalie1818
1964 7367
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
natalie1818
natalie1818
natalie1818
4625 212e 500
"Ości" 3
natalie1818
4938 0966
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

natalie1818
0869 d712
natalie1818
7194 c539
Reposted frommisza misza viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
Ty znowu byłeś taki, że chciałam jeszcze bardziej.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazupson zupson
natalie1818
7841 fcdc
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viazupson zupson
natalie1818
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viazupson zupson
8750 c30d 500
natalie1818
natalie1818
6308 36c0 500
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viazupson zupson
natalie1818
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viazupson zupson
natalie1818
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak

January 07 2018

natalie1818
natalie1818
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl