Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

natalie1818
natalie1818
7420 48f5
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viawarkocz warkocz
natalie1818
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz
natalie1818
8118 780a 500
Reposted from0 0 viawarkocz warkocz
natalie1818
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa viawarkocz warkocz
natalie1818
3610 20ce 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viawarkocz warkocz
natalie1818
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan viawarkocz warkocz
natalie1818
3054 8c73
Reposted frominspiro inspiro viawarkocz warkocz
natalie1818
2698 e08f 500
Reposted fromsavatage savatage viawarkocz warkocz
natalie1818
3469 0d0e 500
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo viawarkocz warkocz

April 17 2018

natalie1818
3176 1781
Reposted fromnezavisan nezavisan
natalie1818
3181 7223 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
natalie1818
4827 69af
Reposted fromlaters laters viablackheartgirl blackheartgirl

April 15 2018

natalie1818
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
natalie1818
3512 c631
Reposted fromkrzysk krzysk viablackheartgirl blackheartgirl

April 08 2018

natalie1818
Dzień bez ciebie nie jest dniem, tylko ciągiem zdarzeń, bez szczęścia, miłości. 
— Ja
natalie1818
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl