Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viazupson zupson
natalie1818
3569 d883
natalie1818
1565 84db
Reposted fromzimt89 zimt89 viaamphetaminelogic amphetaminelogic
natalie1818
Reposted fromgruetze gruetze viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
2514 6ed4
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
natalie1818
7731 e734
natalie1818
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viazupson zupson
natalie1818
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viazupson zupson
natalie1818
8722 155a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupson zupson
natalie1818
1177 b022
natalie1818
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viazupson zupson
natalie1818
0555 50c8 500
Reposted fromkarahippie karahippie viazupson zupson
natalie1818
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viazupson zupson
natalie1818
Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić.
Mógłbym nawet uwierzyć.
Naprawdę na dużo mnie stać.
— Myslovitz - Dla Ciebie

October 26 2018

natalie1818
5356 33fa 500
Reposted fromZircon Zircon viawarkocz warkocz
natalie1818
0586 5a5c 500
Reposted fromthetemple thetemple viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
6341 632d 500
Reposted fromrichardth richardth viazupson zupson
natalie1818
1710 f1ed
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazupson zupson
natalie1818
Chciałbym Cię dotknąć
Lecz dłonie zaciskam w pięść

(...)

Zaciskam zęby
Żeby więcej nie powiedzieć
— "Znam Cię na pamięć"; Cool Kids Of Death
Reposted fromciarka ciarka viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl