Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2019

natalie1818
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
natalie1818
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupson zupson
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viawarkocz warkocz
natalie1818
7154 4dff 500
Reposted fromprzegrany przegrany viawarkocz warkocz

September 01 2019

natalie1818
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
natalie1818
0510 620c 500
Reposted fromcontigo contigo viawarkocz warkocz

August 22 2019

natalie1818
7475 1181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
natalie1818

July 24 2019

natalie1818
natalie1818
natalie1818
natalie1818
6563 e8b7 500
Reposted fromnyaako nyaako viamoglismywszystko moglismywszystko
natalie1818
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
natalie1818
 Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”.
— Kayah
Reposted fromlivhanna livhanna viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
natalie1818
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
6635 f09f 500
Reposted frommalice malice viablackheartgirl blackheartgirl

July 21 2019

natalie1818
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
natalie1818
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów?
- Wszystko.
- Mnie?
- Także.
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl