Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2020

natalie1818
natalie1818
Sponsored post
feedback2020-admin

May 06 2020

natalie1818
4425 cc7f 500
Reposted fromsoftboi softboi viamoglismywszystko moglismywszystko
natalie1818
0445 c826
Reposted from0 0 viaamphetaminelogic amphetaminelogic
natalie1818
natalie1818
natalie1818
natalie1818
3203 cbd1
natalie1818

April 25 2020

natalie1818
4187 eb11
Reposted fromkarahippie karahippie viasentymentalna sentymentalna
tylko przy tobie
mogę leżeć w drewnianym łóżku
i nie myśleć
- jakżesz ono podobne do trumny

tylko przy tobie
jestem strumieniem
który nie cierpi na zanik pamięci

tylko przy tobie
świat nie rozpada się
na dwadzieścia trzy strony

tylko przy tobie
zdarzają się takie kwadranse
w czasie których nie myślę o śmierci

tylko przy tobie
umieram wolniej
ciszej
- po ludzku -
Monice - Jarosław Borszewicz

April 14 2020

natalie1818
2721 1541 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna

March 08 2020

natalie1818
natalie1818
9348 260d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoglismywszystko moglismywszystko
natalie1818
0304 938d 500
natalie1818
natalie1818
natalie1818
9135 7adf
natalie1818
8109 3155 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...