Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

natalie1818
5351 e768 500
natalie1818
Sponsored post
feedback2020-admin
natalie1818
Boję się, że już nigdy nie będę tak naprawdę szczęśliwa. Że wszystko już zawsze będzie tylko echem tamtego uczucia do jedynej osoby, z którą nie mogło być happy endu...
— 8 lat to wciąż za mało żeby zapomnieć
natalie1818
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
natalie1818
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.io czytasz w moich myślach, w sercu...
natalie1818
5089 c783
Reposted fromrudosci rudosci viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
natalie1818
2834 368c
natalie1818
Zaczynamy jako nieznajomi. Tak samo kończymy.
— Piotr C - Brud
Reposted fromresort resort viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
natalie1818
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl

July 14 2019

natalie1818
natalie1818
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
natalie1818
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
natalie1818
natalie1818
5165 e10d 500
Reposted fromAstalka Astalka viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
natalie1818
5332 0a0e
natalie1818
natalie1818
1551 8c18 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...