Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2019

natalie1818
A potem sam się znajdzie powód, 
by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić
i sto powodów, 
żeby wracać.
— A.Andrus "Popisuchy"
Reposted fromnirvitii nirvitii viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
Sponsored post
feedback2020-admin
natalie1818
8151 0061 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
natalie1818
9800 407b
natalie1818
8779 28f7 500
Gnój, Wojciech Kuczok
natalie1818
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viamoglismywszystko moglismywszystko
natalie1818
8221 c470
natalie1818
6369 9881 500
natalie1818
3401 e5b4 500
natalie1818
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viamoglismywszystko moglismywszystko
natalie1818

September 26 2019

natalie1818
natalie1818
9019 f79d 500
natalie1818
9542 7bcd
Reposted fromonlyman onlyman viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
7823 7e4f
natalie1818
3401 e5b4 500

September 03 2019

natalie1818
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
natalie1818
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...