Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

natalie1818
2862 e54a
natalie1818
7885 ddff 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vianezavisan nezavisan
Sponsored post
feedback2020-admin
natalie1818
natalie1818
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
natalie1818
natalie1818
natalie1818
natalie1818
1087 00a5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
natalie1818

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
4472 93d7 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
natalie1818
5804 b629 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianezavisan nezavisan
natalie1818
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie vianezavisan nezavisan
natalie1818

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel vianezavisan nezavisan
natalie1818
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
natalie1818
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianezavisan nezavisan
natalie1818
natalie1818
9081 655f 500
Reposted frompampunio pampunio vianezavisan nezavisan
natalie1818
8870 039f
Reposted fromsilkydreams silkydreams vianezavisan nezavisan
natalie1818
natalie1818
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...